Аналітична записка “Розробка національного плану з енергетики та клімату України: основні цілі, стратегічні питання та варіанти”

Аналітична записка “Розробка національного плану з енергетики та клімату України: основні цілі, стратегічні питання та варіанти”
26 Березня, 2019 Аналітичні записки, Публікація

Резюме

Як продовження прийняття Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства Рекомендації 2018/01/MC-EnC щодо підготовки до розробки інтегрованих національних планів з енергетики та клімату (НПЕК), Україні необхідно розпочати підготовчу роботу над політичними, аналітичними та технічними аспектами плану. Розробку плану слід розглядати не як адміністративний тягар, а як стратегічну можливість:
– Абсолютно точно те, що перетворення українського енергетичного сектору та економіки мають бути підкріплені дієвими та узгодженими стратегіями, що забезпечать прогнозованість, чіткий та надійний шлях до енергетичної безпеки, сталості та конкурентоздатності;
– План може слугувати інструментом, що сприятиме європейській інтеграції України, залученню інвестицій та фінансування;
– План та політика, на якій він ґрунтується, є головними чинниками запобігання нової «вуглецевої стіни», виникнення якої між ЄС, який поглиблює процеси декарбонізації, та Україною, могло би бути ризиком для перспектив інтеграції з ЄС у майбутньому.
Національний план повинен узгоджуватися із вже ухваленими довгостроковими стратегічними документами, його розробка має координуватися на міжвідомчому рівні, до розробки слід залучити провідних зацікавлених сторін із державного та приватного сектору з усієї України. У тексті плану необхідно надати критичну оцінку попереднього розвитку ситуації та тенденцій, високоприбутковим можливостям, витратам, обмеженням, а також закласти підвалини для більшої прогнозованості у політиці та регулюванні.

Бiльше

Share this post? Facebook Twitter Google+ Linkedin